Soms is het van belang dat uw relevante gegevens elektronisch uitgewisseld worden met de waarnemende artsen en apotheken.

Bijvoorbeeld als u in het weekend contact heeft met de dienstenpost.

Het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens kan uw huisarts alleen doen met uw toestemming.

Bespreek dit dus zo nodig bij het volgende bezoek aan het gezondheidscentrum. Wij kunnen u dan een toestemmingsformulier overhandigen waarin u uw keuze kunt aangeven.

Voor meer informatie: www.vzvz.nl