Kariene Bolt is per 1 september vertrokken. Haar praktijk is overgenomen door Heleen Bos. Zij was al langere tijd de vaste vervangster van dokter Bolt. De patiënten van dokter Bolt zullen hierover per brief geïnformeerd worden.