Uw herhaalrecepten graag bij voorkeur via de website aanvragen. Ga hiervoor naar het ‘Patiëntenportaal‘.

De herhaalrecepten kunt u ook aanvragen via de receptenlijn tel: 020 – 626 18 45. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, het medicijn dat u wilt bestellen, de dosering en de apotheek waar u het wilt ophalen.

Voor alle recepten geldt per 1 september 2016:
Recepten voor 12 uur aangevraagd, kunt u na 2 werkdagen bij uw eigen apotheek vanaf 12 uur afhalen.

 het