Een praktijkondersteuner verleent in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten met een aantal veel voorkomende en vaak chronische aandoeningen.

Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of u voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.

U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden.
De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.