Gezondheidscentrum De Keyzer biedt een uitgebreid zorgaanbod rondom uw chronische ziekte. Meer informatie kunt u vinden via het rechter menu.

COPD-zorg
Het voornaamste doel van deze zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD, waarbij de mens met COPD centraal staat. Dat betekent dat COPD patiënten kunnen rekenen op de zorg van alle betrokken professionals, van huisarts, praktijkondersteuner/-verpleegkundige en longverpleegkundige tot fysiotherapeut en longarts.

Diabeteszorg
Voor mensen met diabetes heeft SAG i.s.m. zorgverzekeraar Achmea/Agis het zorgprogramma Ketenzorg Diabetes ontwikkeld. Dat is een ketenzorgprogramma specifiek bedoeld voor mensen met Diabetes Mellitus type 2. Het is een totaalpakket waarin alle zorg en controles geregeld zijn: toegankelijk en met de huisarts en praktijkondersteuner als spil in de zorg. De patiënt wordt vier maal per jaar gecontroleerd, krijgt jaarlijks een uitgebreid laboratoriumonderzoek en ook wordt er eens per twee jaar een oogmeting gedaan in het gezondheidscentrum.

Hart- en vaatziektenzorg
Veel mensen kampen met hart- en vaatziekten. Dit zijn bij uitstek ziekten die je goed in de gaten moet houden om herhaling te voorkomen. Een gezonde leefstijl en een goed gebruik van de medicijnen kunnen daarbij een grote rol spelen. Om die reden heeft de SAG hiervoor een protocol ontwikkeld. Aan de hand van dit protocol brengen gezondheidscentra alle patiënten in kaart die ooit een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Zo proberen we samen met de patiënt actief nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen.

Polyfarmacie
Ouderen en chronisch zieken slikken gedurende langere tijd vaak veel medicijnen. Dat brengt risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van het medicijngebruik bij deze doelgroep verbetert, zijn de SAG gezondheidscentra daarom gestart met een polyfarmacietraject. Samen met patiënten gaan huisartsen en apothekers op zoek naar de perfecte medicamenteuze behandeling om de veiligheid van patiënten te waarborgen.

Project Kwetsbare ouderen
Zeker bij ouderen boven de 75 jaar stijgt het risico op ernstige gezondheidsklachten flink. Reden waarom de SAG een speciaal project Kwetsbare Ouderen op poten heeft gezet. Dit project is de voortzetting van het project “75+ in kaart” en heeft als doel om alle patiënten van 75 jaar en ouder in kaart te brengen en waar nodig zorg te verlenen.Psychische hulpverlening jeugd

Rondom de Geboorte
Rondom de Geboorte begeleidt aanstaande ouders tijdens de zwangerschap en helpt hen zich goed voor te bereiden op de bevalling en de eerste tijd daarna. De SAG biedt op zo’n 20 plaatsen in de stad zwangerschapscursussen aan waarbij wij de cursisten zowel fysiek als mentaal voorbereiden op de bevalling en het aanstaande ouderschap.

Stoppen met roken
Over de gevaren van roken voor de gezondheid bestaat geen enkele discussie meer. Vandaar dat de SAG mensen die van het roken af willen komen, graag actief ondersteunt. Daarom hebben we een speciaal ‘Stoppen met Roken’ programma. Dit bestaat uit begeleiding door de praktijkondersteuner en/of huisarts die erop gericht is het ongezonde gedrag blijvend af te leren.

Teledermatologie
Met teledermatologie is het op eenvoudige wijze mogelijk om snel en deskundig advies in te winnen bij huidproblematiek. De huisarts stuurt via een beveiligd netwerk foto’s van het huidprobleem, samen met enkele patiëntgegevens, naar een dermatoloog. De dermatoloog stelt een diagnose en adviseert de huisarts over de vervolgbehandeling. Dat bespaart de patiënt een bezoek aan een dermatoloog.