copd

COPD wordt bij SAG behandeld volgens de landelijke Zorgstandaard COPD.

Het voornaamste doel van deze zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD, waarbij de mens met COPD centraal staat. Dat betekent dat COPD patiënten kunnen rekenen op de zorg van alle betrokken professionals, van huisarts, praktijkondersteuner/-verpleegkundige en longverpleegkundige tot fysiotherapeut en longarts.

Hoewel astma en COPD twee verschillende ziektebeelden zijn, overlappen de klachten elkaar grotendeels. Dit kan problemen veroorzaken op het gebied van diagnostiek en therapie. Vroegtijdige herkenning is nodig om erger te voorkomen. Goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg zijn belangrijke instrumenten om te zorgen dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren. Naast samenwerking in de eerste lijn, is ook afstemming tussen tweede- en eerstelijnszorg noodzakelijk.