Marion Schol en Mirjam Berkhout zijn onze praktijkondersteuners.

U kunt een afspraak met hen maken via ons algemene nummer: 020-6269890.

Op hun spreekuren zien zij patiënten met o.a. diabetes mellitus, hypertensie en astma. Afspraken met onze praktijkondersteuners kunt u maken bij de doktersassistenten.

Marion Schol is tevens onze praktijkondersteuner Ouderenzorg.


Wat doet de praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner verleent in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten met een aantal veel voorkomende en vaak chronische aandoeningen.

Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of u voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.

POH Ouderenzorg

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

Spreekuur
Marion heeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend een spreekuur voor patiënten met oa diabetes, astma/COPD en/of hart- en vaatziekten. Mirjam heeft spreekuur op maandag en dinsdag. Zij kunnen u uitgebreide voorlichting geven, doen noodzakelijke controles en kunnen waar nodig – in nauw overleg met de huisartsen – de behandeling aanpassen.