In onze huisartsenpraktijk werken ‘praktijkondersteuners huisarts’ (afgekort POH). De POH’s bieden zorg en ondersteuning aan patiënten die (tijdelijk) meer aandacht nodig hebben. De POH’s hebben hun eigen spreekuur en leggen huisbezoek af als dat nodig is. Zij hebben veel contacten met andere zorg- en hulpverleners in de wijk.

De huisarts verwijst patiënten naar de POH. De huisarts is nauw betrokken bij de zorg door de POH, en blijft medisch eindverantwoordelijk.

In onze praktijk werken POH’s voor de volgende doelgroepen:

 • mensen met een chronische aandoening (astma/COPD, hart- en vaatziekten, diabetes)
  controle van medicatie, voorlichting, (aanvullend) onderzoek.
 • mensen met psychische vragen of klachten
  (kortdurende) hulp bij psychische en psychosociale problemen, advies voor verdere hulp of behandeling.
 • kinderen tot 18 jaar
  hulp bij psychische klachten (vb. depressie, angst, ADHD of gedragsproblemen), bij opvoeding en/of de ontwikkeling van kinderen.
 • ouderen
  in kaart brengen van de hulp die kwetsbare ouderen nodig hebben, deze hulp in gang zetten en blijvend in de gaten houden
 • mensen met meer soorten problemen
  hulp bij inzicht en overzicht krijgen in de problemen, en de juiste hulp of zorg op de juiste plek in gang zetten.

Onze praktijkondersteuners

Marion Schol

aanwezig:

biedt zorg aan:
– mensen met een chronische aandoening
– ouderen


Lia Denekamp

aanwezig:

biedt zorg aan:
– kinderen t/m 18 jaar


Mirjam Berkhout

aanwezig:

biedt zorg aan:
– mensen met een chronische aandoening


Karin Eduwaard

aanwezig:
maandag, woensdag (afwisselend)

biedt zorg aan:
– mensen met een psychische vragen of klachten


Magda Brands

aanwezig:
maandag, woensdag (afwisselend)

biedt zorg aan:
– mensen met een psychische vragen of klachten


Suzanne de Wijs

aanwezig:
maandag, woensdag (afwisselend)

biedt zorg aan:
– mensen met een psychische vragen of klachten