Onze praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) zijn:

 • Magda Brands
 • Karin Eduwaard
 • Suzanne de Wijs

Op de maandagen en woensdagen zijn ze (afwisselend) in het gezondheidscentrum werkzaam.

Afspraak maken
Voor een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ  heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.
Met die verwijzing kunt u een afspraak maken aan de balie of bellen met het gezondheidscentrum: 020 – 626 98 90.

Kosten
De hulp van de praktijkondersteuner GGZ is gratis.

Wat doet een POH-GGZ?
Binnen de SAG gezondheidscentra werken praktijkondersteuners GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Psychische klachten komen veel voor, u kunt denken aan problemen zoals:

 • depressieve klachten
 • crisis/voorbijgaande stressreactie
 • angstklachten
 • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
 • problemen met werk/opleiding
 • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
 • problemen ouders/kinderen
 • tekort aan sociale contacten/isolement.

De prakijkondersteuner GGZ gaat samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten. Al ruim tien jaar werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) in de SAG gezondheidscentra: laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij de bewoners in de wijk.

 

Huisbezoek aan ouderen
De praktijkondersteuner GGZ bezoekt zo nodig ook patiënten thuis. Het gaat dan vooral om problemen zoals verwardheid of ernstige geheugenproblemen.

Interessante websites
Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg:

Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer